Parish Adminstration

Proistamenos:
The Rev Father Dean Panagos

frdean@stjohnsbluepoint.org

PARISH COUNCIL EXECUTIVE OFFICERS

Leo Hadzigeorgiou, President
Mike Boufis, Vice-President & Facilities
Jessie Kefalas, Treasurer


COUNCIL MEMBERS
Daphne Arresto
Chrisovalantis Boutsikos
Robert DeCristofaro
Cynthia Drivas
John Michael
Kostas Mokkas
Katerina Panagiotakopoulou
Karen Spanos
Catherine Monaco-Vezeris


Choir
Marcelle Wheeler

Chanter
Andrew Pappas
Theodore Bacalakis
Nick Mokkas

Philoptochos
Olympia Gouvis
philoptochos@stjohnsbluepoint.org

College Outreach
Presvytera Stephanie Panagos
Elizabeth Loizides

Sunday School 
Alex Wilson
sundayschool@stjohnsbluepoint.org

Greek School
Principal - Ria Boutsikos
greekschool@stjohnsbluepoint.org

Youth Advisors
Ria Boutsikos

JOY Advisor
Robert DeChristofaro

Volleyball
Girls Coach:
Marina Fandaros

Boys Coaches:
Niko Wheeler and Ethan Kalos

Adult Dance Troupe 
Vasili Kreatsoulas